อัตราค่าจัดส่ง

ราคาค่าส่ง Kerry

SIZE จำกัดขนาดและน้ำหนัก ค่าจัดส่ง
MINI 40cm. / 1kg. 50
S 60cm / 5kg. 80
S+ 75cm. / 5kg. 100
M 90cm. / 10kg. 115
M+ 105cm / 15kg. 155
L 120cm. / 15kg. 205
XL 150cm. / 20kg. 330
Over size 200cm. / 25 kg. 420

ราคาค่าส่ง Kerry พื้นที่ห่างไกล

SIZE จำกัดขนาดและน้ำหนัก ค่าบริการพื้นที่ห่างไกล รวมค่าส่ง พื้นที่ห่างไกล
MINI 40cm. / 1kg. 50 100
S 60cm / 5kg. 50 130
S+ 75cm. / 5kg. 50 150
M 90cm. / 10kg. 50 165
M+ 105cm / 15kg. 50 205
L 120cm. / 15kg. 50 255
XL 150cm. / 20kg. 50 380
Over size 200cm. / 25 kg. 50 470
รายชื่อจังหวัดพื้นที่ห่างไกล
รหัสไปรษณีย์ จังหวัด อำเภอ
23170 ตราด อ.เกาะช้าง
50240 เชียงใหม่ อ.จอมทอง, อ.ฮวด
50250 เชียงใหม่ อ.สะเมิง
50260 เชียงใหม่ อ.ดอยเต่า
50270 เชียงใหม่ อ.แม่แจ่ม
50310 เชียงใหม่ อ.อมก๋อย
50350 เชียงใหม่ อ.เวียงแหง
58310 เชียงใหม่ อ.กัลยาณิวัฒนา
51160 ลำพูน อ.ทุ่งหัวช้าง
52160 ลำปาง อ.เถิน
52180 ลำปาง อ.แม่พริก
56160 พะเยา อ.เชียงม่วน
57170 เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า
57180 เชียงราย อ.แม่สรวย
57260 เชียงราย อ.แม่เจดีย์
57310 เชียงราย อ.เวียงแก่น
57340 เชียงราย อ.ขุนตาล
58000 แม่ฮ่องสอน อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
58110 แม่ฮ่องสอน อ.แม่สะเรียง, อ.สบเมย
58120 แม่ฮ่องสอน อ.แม่ลาน้อย
58130 แม่ฮ่องสอน อ.ปาย
58140 แม่ฮ่องสอน อ.ขุนยวม
58150 แม่ฮ่องสอน อ.ปางมะผ้า
81150 กระบี่ อ.เกาะลันตา
95110 ยะลา อ.เบตง
95130 ยะลา อ.บันนังสตา
95150 ยะลา อ.ธารโต
95160 ยะลา อ.เมืองยะลา
95170 ยะลา อ.ธารโต
55220 น่าน อ.บ่อเกลือ
67260 ตาก อ.อุ้มผ่าง
67260 เพชรบูรณ์ อ.น้ำหนาว
71180 กาญจนบุรี อ.ทองผาภูมิ
71240 กาญจนบุรี อ.สังขละบุรี
82160 พังา อ.เกาะยาว
84280 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะพงัน
84360 สุราษฎร์ธานี อ.เกาะเต่า
96110 นราธิวาส อ.ตากใบ
96120 นราธิวาส อ.สุไหงโกลก
96130 นราธิวาส อ.ระแงะ
96140 นราธิวาส อ.สุไหงปาดี
96150 นราธิวาส อ.รือเสาะ
96160 นราธิวาส อ.แว้ง
96190 นราธิวาส อ.สุคิริน
96210 นราธิวาส อ.ศรีสาคร
96220 นราธิวาส อ.จะแนะ